Ratkaisu

Evolta helpottaa ihmisten arkea himoittavilla verkkopalveluilla, jotka vähentävät turhaa byrokratiaa, lisäävät läpinäkyvyyttä ja luovat hyvää mieltä.

Sähköinen asiointi

Evoltan palvelu on virtuaalinen työtila rakennuslupa- asioiden hoitamiseen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Vuorovaikutteisen palvelun kautta voidaan kysyä neuvoa kunnan rakennusvalvonnalta sekä hoitaa hankkeen koko lupa-asiointi. Hanketilaan tallennetaan sähköisesti kaikki hakemus-, liite- ja suunnittelutiedot ja palvelun kautta voidaan hoitaa mm. lausuntojen antaminen sekä naapureiden kuuleminen.

Palvelu tarjoaa ajantasaisen näkymän lupaprosessin etenemiseen kaikille asianosaisille tahoille, kuten rakennushankkeeseen ryhtyvälle, pääsuunnittelijalle tai rakennusvalvonnalle. Lupapiste on virastojen aukioloajoista riippumaton, joten asiointi onnistuu milloin tahansa.

Sähköinen arkistointi

Evoltan sähköinen arkistointipalvelu muodostuu kolmesta osasta:

 • käyttöarkisto
 • käyttö- ja pysyväisarkisto
 • paperiarkiston konvertointipalvelut

Evoltan keskitetty, yhteinen arkisto mahdollistaa uudet toimintamallit ja joustavan tavan käsitellä lupia seudullisesti tai valtakunnallisesti. Yhteinen arkisto mahdollistaa uusien hyödyllisten palveluiden rakentamisen asioijille ja viranomaisille. Evoltan arkistopalvelu mahdollistaa metatietoihin perustuvan nopean ja tarkan haun. Evoltan palvelu on Suomen Arkistolaitoksen hyväksymä.

Muita Evoltan tarjoamia palveluita ovat:

 • yritystili
 • julkipano.fi -ilmoitustaulu
 • aineiston myyntipalvelu: palvelun avulla arkiston sisältöä voidaan jakaa tai myydä verkossa
 • koulutus ja konsultointi
 • kehityspalvelut

Ratkaisun hyödyt

 • 100 % paperiton lupaprosessi luvanhakemisesta arkistointiin
 • Datan automaattinen tarkastus ja korjaus
 • Viranomaisen systemaattinen ohjeistus ja viestintä
 • Lupahakemuksien lyhyemmät läpimenoajat
 • Vähemmän yhteydenottoja puhelimitse sekä sähköpostilla yhtenäisen ja selkeän viestinnän ansiosta
 • Sama, vain kertaalleen täytettävä data kaikilla viranomaisilla ja hakemuksilla käytössä
 • Kaikki tieto kaikkien käytettävissä
 • Äärimmäisen korkea asiakastyytyväisyys

Palvelukehitys vahvuutena

Palvelua kehitetään jatkuvasti Evoltan omien kehittäjien toimesta. Palvelu tuotetaan open source –teknologialla eikä sillä ole riippuvuuksia tai rajoituksia kaupallisista tuotteista. Palvelu on muokattavissa paikallisiin vaatimuksiin ja käyttäjäkokemussuunnittelija on mukana kehityksen jokaisessa vaiheessa.

Tuote on pilvipohjainen. Palvelun kapasiteettia hallinnoivat omat DevOps asiantuntijat ja palvelua valvotaan 24/7. Palvelun turvallisuus on tarkastettu ja testattu kolmannen osapuolen toimesta. Avoimet rajapinnat, avoin data ja avoin lähdekoodi ovat kehityksen perusperiaatteita. Uutta palvelukehitystä, kuten 3D-mallinnusta, tehdään kumppaneiden kanssa jatkuvasti.

Sähköinen asiointi helpottaa tiedonkulkua, sekä säästää aikaa ja rahaa niin käyttäjiltä kuin viranomaisilta. Sähköisen asioinnin tuoma valtakunnallinen säästöpotentiaali on miljoonia euroja vuosittain. Palvelun käyttö nopeuttaa ja tehostaa lupa-asiointia, sekä parantaa viranomaisille tulevien hakemusten ja suunnitelmien laatua. Interaktiivinen palvelu mahdollistaa virtuaalisen työtilan kaikille hankkeen osapuolille.